DİKKAT ! Formun postaya verilmesine gerek yoktur. Faks çekilmesi yeterlidir.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PORTAL-EPOSTA-DOMAİN HESABI PAROLA YENİLEME TALEP FORMU
ADI :
SOYADI   :
BAKANLIK SİCİLİ  :
GÖREV YERİ ve BİRİMİ     :
 
Örnek: Burdur Adliyesi (yada Mülhakat Adliye adı)
GÖREVİ    :
CEP TELEFONU :
HESAP ADI  :
-
BİDB ŞİFRE TALEP FAKS NUMARASI :

0 (312) 293 22 24

 

Yukarıda açık kimliği belirtilen, şahsıma ait  Portal hesabı parolasının yenilenerek tarafıma bildirilmesini ve verdiğim bilgilerin doğruluğunu arz ederim.

 

Kurum Amirinin Onayı (Hakim veC. Savcıları Hariç)

Adı Soyadı   :
Unvanı  :
Tarih   :
İmza     

   

Parola Talebinde Bulunan

   
Adı Soyadı   :
Unvanı  :
Tarih   :
İmza     

   

Açıklama:
1.Etki Alanı şifre değişiklikleri işlemini https://sifredegistirme.uyap.gov.tr ekranından kendiniz yapabilirsiniz. İlgili sayfaya girdikten sonra site üzerinden yapılan yönlendirmeleri takip etmeniz yeterli olacaktır.

2.
Bilgiler okunaklı ve kısaltma yapmaksızın yazılmalıdır. Okunamayan, eksik veya yanlış yazılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Parolalar, bilgi güvenliği gereğince hassasiyetle korunmalıdır. Sıklıkla yapılan parola değişikliği talepleri, Güvenlik Politikası gereğince soruşturma nedeni sayılabilir.
4
. Amir onayı taşımayan talep formları değerlendirmeye alınmayacaktır (Hakim ve Cumhuriyet Savcıları hariç)