Mehmet Nadir YAĞCI
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
BURDUR ADLİYESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

          Burdur Adalet Sarayı 7 Ekim 2015 tarihi itibariyle yeni hizmet binasına taşınmıştır. Yeni bina 15000 m2 kapalı,  3500 m2 açık alana sahip olup  iç tefrişatı ile birlikte yaklaşık 16.500.000,00 TL'ye maal olmuştur. Bu yeni bina dış görünüşü ve iç dizaynı açısından Türkiye'nin sayılı adliye binalarından birisi haline gelmiştir. Özellikle savcılık yönetimi ve mahkemelerin yönetimi, güvenlik, ferahlık, aydınlık, güneş ışığından yeterince faydalanma, ısınma açılarından oldukça kaliteli bir yapı ortaya çıkmıştır. Gelen vatandaşların kullanımına bırakılan boşluk alanlar ise 5000 m2 civarındadır ve bu Türkiye'deki adliyeler açısından rekor sayılabilecek bir alandır. Adliyemizde yeni personel alımları sırasında giderilmesi beklenen personel açığı haricinde adelet hizmetinin işleyişi yönünden hemen hemen hiç bir eksik kalmamıştır. Bu güzelliği ve kaliteyi ortaya  çıkaran emeği geçen tüm adli,  idari ve siyasi makamdaki kişilere adliyemiz adına teşşekkürü bir borç biliyoruz.
           

  BURDUR ADLİYESİ
  Burdur Adliyesinde bu gün itibariyle  Başsavcı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile birlikte 12 Cumhuriyet Savcısı, 12 Hakim, 15 Yazı İşleri Müdürü, 57 Zabıt Katibi, 12 Mübaşir, 28 Müdür Yardımcısı, Şef, Teknisyen, Şoför, Hizmetli, 1 Adli Tıp Dortoru, 17 Denetimli Serbestlik memuru, 3 seçim personeli, 7 4C ve 4B'li personel, 2 diğer adliyelerden geçici görevlendirilen personel, 18 temizlik işçisi ve kantin ve çay servisi için açık cezaevinden görevlendirilen 12 kadar personel ile hizmetler yürütülmektedir.
 

1)

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına 2015 yılı itibariyle gelen soruşturma sayısı 6232 olup,  2014 yılından 3156 devreden dosya ile birlikte toplam 9388 soruşturma dosyasına bakılmış ve bunlardan 6114'ü sonuçlandırılmıştır. 2016 yılına 3274 soruşturma dosyası devredilmiş olup, bunlardan 2351 kadarı daimi arama dosyalarıdır.

Burdur Cumhuriyet  Başsavcılığımıza kesinleşen mahkumiyet kararlarının infazı için  2015 yılında 6096 adet ilamat evrakı gelmiş olup,  2014 yılından devreden 8030 evrak ile birlikte toplam 14.126  ilamat evrakına bakılmış, bunlardan 4353 adet ilamat evrakı sonuçlandırılmış, 2016 yılına 9773 ilamat evrakı devredilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın takip ettiği ailenin korunmasına ilişkin kararlardan 2015 yılında 740 adet dosya gelmiş olup, 2014 yılından devrenden 70 dosya ile birlikte toplam 810  karardan 751'i infaz edilmiştir. 59 tedbir kararının takibi de halen devam etmektidir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2015 yılında  360 adli kontrol kararının takibi yapılmış, 232'si sonlandırılmış, 128'i ise halen devam etmektedir.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzce 2015 yılı toplam 1499 evrak teslim edilmiş, bunlardan 539'u infaz edilmiş, 960'ı da infaz edilmek üzere takip edilmektedir.

  2) Burdur Ağır Ceza Mahkemesi 2015 yılında 279 gelen dosya ile birlikte 2014 yılından devreden 231 dosya ile toplamda  510 dava dosyasına bakmış olup, bunlardan 397'sini karara bağlamıştır. Bir sonraki yıla  113 dosya devretmiştir. 
  3) Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2015 yılında toplam 1075 adet dosyaya bakmış, 721 adedini karara bağlamış, 354 adedini 2016 yılına devretmiştir.
  4) Burdur 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2015 yılında toplam 761 adet dosyaya bakmış, 389 adedini karara bağlamış, 372 adedini 2016 yılına devretmiştir.
  5) Burdur 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2015 yılında toplam 1831 adet dosyaya bakmış,  1160 adedini karara bağlamış, 671  adedini 2016 yılına devretmiştir. Bu mahkememiz iki hakimle çalışmaktadır.
  6) Burdur 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2015 yılında toplam 1247 adet dosyaya bakmış, 452 adedini karara bağlamış, 795  adedini 2016 yılına devretmiştir.
  7) Burdur 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015 yılında toplam 1171 adet dosyaya bakmış, 622 adedini karara bağlamış, 549 adedini 2016 yılına devretmiştir.
  8) Burdur Sulh Hukuk Mahkemesi 2015 yılında toplam 1003 adet dosyaya bakmış, 832 adedini karara bağlamış, 171 adedini 2016 yılına devretmiştir.
  9) Burdur Sulh Ceza Mahkemesi 2015 yılında toplam 1709 adet dosyaya bakmış, 1685 adedini karara bağlamış, 34 adedini 2016 yılına devretmiştir.
  10) Burdur İnfaz Hakimliği 2015 yılında toplan 893 adet dosyaya bakmış, 876 adedini karara bağlamış, 34 adedini 2016 yılına devretmiştir.
  11) Burdur Aile Mahkemesi toplam 834 adet dosyaya bakmış, 648 adet dosyayı karara bağlamış, 186 adedini 2016 yılına devretmiştir.
  12) Burdur Kadastro Mahkemesi 2015 yılı içerisinde 86 adet dosyaya bakmış olup, bunlardan 31 adedini sonuçlandırmıştır. 55 adedi 2016 yılına devretmiştir. Bu mahkeme yaz aylarında ilçedeki diğer kadastro mahkemeleriyle birleştirilmiştir.
  13) Burdur İcra Hukuk Mahkemesinin 2015 yılında 270 işe baktığı, 229'unu karara bağladığı, 41 adedi 2016 yılına devredilmiştir.
     
  BUCAK ADLİYESİ
  Bucak Adliyesinde 1 Başsavcı, 2 Cumhuriyet Savcısı, 5 Hakim ile 2 Yazı İşleri Müdürü, 28 Zabıt Katibi, 7 Mübaşir, 10 Hizmetli ve Şoför görev yapmaktadır.
  1) Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı 2015 yılı içerisinde toplam 5406 soruşturma dosyasına bakmış, 3720 sini sonuçlandırmış, 1686 sını 2016 yılına devretmiştir. Yine aynı yıl içerisinde 2012 ilamt'a bakılmış, 655 sonuçlandırılmış, 1357 si devredilmiştir.
  2) Bucak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015 yılı içerisinde toplam  996 adet dosyasına bakmış,  475'ini sonuçlandırmış, 521'ini  2016 yılına devretmiştir.
  3) Bucak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015 yılı içerisinde toplam 774 adet dosyasına bakmış,  507'ini sonuçlandırmış, 267'sini  2016 yılına devretmiştir.
  4) Bucak Sulh Hukuk Mahkemesi 2015 yılı içerisinde toplam 979 adet dosyasına bakmış,  812'sini sonuçlandırmış, 167'sini  2016 yılına devretmiştir.
  5) Bucak Asliye Ceza Mahkemesi 2015 yılı içerisinde toplam 2066 adet dosyasına bakmış,  1289'sini sonuçlandırmış, 777'sini  2016 yılına devretmiştir.
  6) Bucak İcra Hukuk Mahkemesi 2015 yılı içerisinde toplam 158 adet dosyasına bakmış,  119'sini sonuçlandırmış, 39'sinı 2016 yılına devretmiştir.
  7) Bucak İcra Ceza Mahkemesi 2015 yılı içerisinde toplam 379 adet dosyasına bakmış,  318'sini sonuçlandırmış, 61'ini  2016 yılına devretmiştir. 
  8) Bucak Sulh Ceza Mahkemesi 2015 yılı içerisinde toplam 421 adet dosyasına bakmış,  411'ini sonuçlandırmış, 10'sini  2016 yılına devretmiştir.
     
  TEFENNİ ADLİYESİ
  Tefenni Adliyesinde 2 Cumhuriyet Savcısı, 2 Hakim ile birlikte 9 Zabıt Katibi, 2 Mübaşir 1 Hizmetli görev yapmaktadır.
  1) Tefenni Cumhuruyet Başsavcılığı 2015 yılı içerisinde toplam 1560 soruşturma dosyasına bakmış, 939'unu sonuçlandırmış, 621'rini 2016 yılına devretmiştir. İlamat İnfazda ise 336 dosyaya bakılmış, 112'si sonuçlandırılmış, 224'ü devretmiştir.
  2) Tefenni Asliye Ceza Mahkemesi 2015 yılı içerisinde toplam 456 adet dosyasına bakmış,  283'sini sonuçlandırmış, 183'ünü  2016 yılına devretmiştir.
  3) Tefenni Sulh Ceza Mahkemesi 2015 yılı içerisinde toplam 167 adet dosyasına bakmış,  162'sini sonuçlandırmış, 5'ini  2016 yılına devretmiştir.   
  4) Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi 2015 yılı içerisinde toplam  348 adet dosyasına bakmış,  191'sini sonuçlandırmış, 157'sini  2016 yılına devretmiştir.
  5) Tefenni Sulh Hukuk Mahkemesi    2015 yılı içerisinde toplam 447 adet dosyasına bakmış,  425'sini sonuçlandırmış, 22'sini  2016 yılına devretmiştir.
     
  YEŞİLOVA ADLİYESİ
  Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığında 2 Cumhuriyet Savcısı, 2 Hakim ile birlikte  6 Zabıt Katibi, 1 Mübaşir, 1 Hizmetli görev yapmaktadır. 
  1) Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı 2015 yılı içerisinde toplam 1078 soruşturma dosyasına bakmış, 740'ı sonuçlandırılmış, 338'i devretmiştir. İlamat İnfazda ise 607 bakılmış, 187 sonuçlandırılmış, 420  adedi 2016 yılına devretmiştir.
  2) Yeşilova Asliye Ceza Mahkemesi 2015 yılı  içerisinde toplam 474 adet dosyada davaya bakılmış, 385'i sonuçlandırılmış, 89 adedi 2016 yılına devretmiştir.
  3) Yeşilova Asliye Hukuk  Mahkemesi 2015 yılı  içerisinde toplam 370 adet dosyada davaya bakılmış, 221'i sonuçlandırılmış, 149 adedi 2016 yılına devretmiştir.
  4) Yeşilova Sulh Hukuk Mahkemesi 2015 yılı  içerisinde toplam 459 adet dosyada davaya bakılmış, 424'i sonuçlandırılmış, 35 adedi 2016 yılına devretmiştir.
     
  GÖLHİSAR ADLİYESİ
  Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığında 2 Cumhuriyet Savcısı, 3 Hakim ile birlikte 11 Zabıt Katibi, 2 Mübaşir ve 1 Hizmetli görev yapmaktadır.
  1) Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı 2015 yılı içerisinde toplam 2683 soruşturma dosyasına bakmış, 1760'ı sonuçlandırılmış, 923'i devretmiştir. İlamat İnfazda ise 1947 bakılmış,  718 sonuçlandırılmış, 1229  adedi 2016 yılına devretmiştir.
  2) Gölhisar Asliye Ceza  Mahkemesi 2015 yılı  içerisinde toplam 1020 adet dosyada davaya bakılmış, 580'i sonuçlandırılmış, 440 adedi 2016 yılına devretmiştir.
  3) Gölhisar Asliye Hukuk  Mahkemesi 2015 yılı  içerisinde toplam 741 adet dosyada davaya bakılmış, 461'i sonuçlandırılmış, 280 adedi 2016 yılına devretmiştir.
  4) Gölhisar Sulh Hukuk   Mahkemesi 2015 yılı  içerisinde toplam 540 adet dosyada davaya bakılmış, 438'i sonuçlandırılmış, 102 adedi 2016 yılına devretmiştir. 
     

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Burdur Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Webmaster : Memduh GÜMEN (Bilgi İşlem Şefi) - Son güncelleme: 30/07/2017