Mehmet Nadir YAĞCI
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
Kadına Yönelik Cinsel Taciz, Cinsel Saldırı Eylemleri

BASIN BİLDİRİSİSon günlerde ülkemizin gündeminde olan kadına yönelik cinsel taciz, cinsel istismar, öldürme eylemleri ile ilgili olarak Burdur'daki durumun ne olduğuna ilişkin bir kısım basın mensuplarının sorularına ilişkin olarak yapılan araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;

1-Kadınlara yönelik basit nitelikteki cinsel taciz suçları ile ilgili son beş yılda Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma sayısı aşağıdaki gibidir;
2009 66
2010 55
2011 63
2012 43
2013 66
2014 54
20/03/2015 15

2-15 yaşından büyük ancak 18 yaşını henüz bitirmemiş kadınlara yönelik rızaları ile cinsel ilişki suçları ile ilgili son beş yılda Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma sayısı aşağıdaki gibidir;
2009 10
2010 20
2011 29
2012 16
2013 17
2014 15
20/03/2015 3

3-Yaşı büyük kadınlara yönelik cinsel saldırı suçları ile ilgili son beş yılda Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma sayısı aşağıdaki gibidir;
2009 33
2010 33
2011 39
2012 23
2013 48
2014 33
20/03/2015 7

4-Yaşı küçük kadınlara yönelik cinsel istismar suçları ile ilgili son beş yılda Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma sayısı aşağıdaki gibidir;
2009 25
2010 37
2011 53
2012 30
2013 33
2014 27
20/03/2015 10

Kadınların cinsel saldırıya maruz kalmalarını kanunlarımız yaşa göre iki ayrı şekilde değerlendirmektedir. Öncelikle 15 yaşından küçüklerin rızaları yasa önünde geçerli bir rıza kabul edilmediği için her ne suretle olursa olsun cinsel saldırı olarak kabul edilmekte ve çok yüksek cezalarla ilgililerin eylemleri karşılık bulmaktadır. Yaşı büyük kadınların rızaları ile cinsel ilişkiye girmeleri kanunlarımızda suç olarak kabul edilmemektedir. Ancak rızaları dışında cinsel saldırıya maruz kalmalarını kanunlarımız çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarından daha az bir ceza ile cezalandırılmalarını öngörmüştür. Buna rağmen bu tür suçlarda da cezalar oldukça yüksektir.


18/06/2014 tarihinde Ceza Kanunumuzda yapılan değişikliklerle cezalar çok daha fazla artırılmış durumdadır. Aşağıda verdiğimiz örnek olaylardaki cezalandırmanın çok daha üzerinde yeni cezalar söz konusu olacaktır. Örneğin; yaşı büyük kadına yönelik bu tarihten önceki ceza 7 yıl iken, bu tarihten sonra en az 12 yıl olarak belirlenmiştir. Yine çocuklara yönelik cinsel istismar suçunun cezası bu tarihten önce 8 yıl iken, bu tarihten sonraki cezası 16 yıldan az olamayacak şekilde belirlenmiştir. Cinsel taciz suçunda önceki ceza 3 aydan başlamakta iken, mağduru çocuk ise en az 6 ay hapisle cezalandırılmıştır. Reşit olmayanla cinsel ilişki önceki yasada en az 6 ayla cezalandırılırken şuan da en az 2 yılla cezalandırılmıştır. Yine bu suçta yasalarımızda ilk kez evlenme yasağı bulunan kişiler tarafından bu suçun işlenmesi halinde en az 10 yıl hapis cezası öngörülmüştür.


Cumhuriyet Başsavcılığımız bu tür suçları her ne suretle olursa olsun haber aldığı takdirde derhal soruşturma başlatmakta ve delillerin kısa sürede kaybı söz konusu olabileceğinden emniyet ve jandarma güçleriyle koordineli bir şekilde bütün işlemler en hızlı şekilde tamamlanmakta, suçu sabit görülen şüpheliler hakkında cezalandırılmaları için kamu davaları açılmaktadır.


Türk Ceza Kanununda 15 yaşını bitirmemiş hiçbir kadının rızası da dahi olsa cinsel istismara maruz kalması ağır şekilde cezalandırılmıştır. Ancak 15 ila 18 yaş grubu arasındaki kadınların rızaları ile cinsel ilişkiye girmeleri halinde 6 ay içerisinde rızaları olsa dahi şikayet hakları mevcut olup süresi içerisinde bu olayın Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesi halinde gerekli soruşturmalardan sonra ilgili hakkında cezalandırılması için mahkemelere kamu davaları açılmaktadır.

1-Cinsel istismar
Örneğin; 2008 yılında yaşanan olayda 11 yaşındaki bir kızın akrabası tarafından para ve şeker verileceği vaadiyle evine davet edildiği ve burada bu yakın akrabası tarafından cinsel istismara uğradığı, bu eylemlerin uzun süre devam ettiği, yaşanan bu olayla ilgili olarak mahkemece sanığın mağdurenin yakın akrabası olması nedeniyle cinsel istismar suçundan ağırlaştırılarak 15 yıl hapis cezası verildiği ve küçük kızın eve götürülmesi özgürlüğünün kısıtlanması olarak değerlendirilerek ayrıca 6 yıl hapisle cezalandırıldığı toplamda sanığın 21 yıl hapis cezası aldığı,


2009 yılında yaşanan olayda sanığın 12 yaşındaki mağdureyi para karşılığında kandırarak eve götürüp defalarca cinsel istismarda bulunduğu olayda özgürlükten alıkonulma ve cinsel istismar suçlarından toplam 21 yıl hapis cezası ile cezalandırıldığı, (yeni düzenleme ile bu cezalar artık 30 ila 35 yıl arasında olabilecektir).


2013 yılında 11 yaşında olan mağdurenin anne babası evde yokken yine yakın akrabası tarafından cinsel istismara maruz kaldığı, bu olayda da mahkemenin eylemi yapan kişinin yakın akraba olması nedeniyle artırım uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı,


2012 yılında yaşanan bir başka olayda sanığın eski eşini zorla kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu mahkemece özgürlüğün kısıtlanmasından dolayı 5 yıl, cinsel istismardan dolayı 7 yıl olmak üzere toplam 12 yıl hapis cezası ile sanığın cezalandırıldığı,
2010 yılında yaşanan bir başka olayda sanığın mağdurenin evine girerek cinsel istismarda bulunduğu mahkemece sanığa konut dokunulmazlığını ihlal ve cinsel istismar suçlarından toplam 14 yıl hapis cezası verildiği,


2013 yılında yaşanan bir başka olayda yaşı büyük bir kadının yakın akrabası tarafından zorla birçok kez cinsel istismara maruz bırakıldığı ve mahkemece sanığın yakın akraba olması dolayısıyla cezasının artırılarak 13 yıl 9 ay olarak belirlendiği,


2011 yılında yaşanan olayda 13 yaşındaki mağdureye birden çok kez kaçırarak cinsel istismarda bulunan sanığa mahkemece özgürlüğün kısıtlanması ve cinsel istismar suçlarından toplam 17 yıl hapis cezası verildiği tespit edilmiştir.


Kadına yönelik cinsel taciz, cinsel istismar, öldürme eylemleriyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma sayılarına ilişkin yukarıdaki bilgiler verilmiş olup, sonuçlanan örnek olaylar ise mümkün olduğunca şahısların daha fazla rencide ve ifşa olmaması için olay olarak belirtilmiş olup, kişi yer ve olayın ayrıntılarına değinilmemiştir, sadece verilen cezaların ne kadar ağır olduğunun ortaya konabilmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturulabilmesi için hapis cezalarının süresi ifade edilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SADİ DOĞAN 41077
CUMHURİYET BAŞSAVCISI

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Burdur Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Webmaster : Memduh GÜMEN (Bilgi İşlem Şefi) - Son güncelleme: 30/07/2017