Mehmet Nadir YAĞCI
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
BASIN AÇIKLAMASI

Bir süredir 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerin ailelerine bir takım kişilerin ulaşarak tutukluları tahliye ettirecekleri yada beraat ettirecekleri yönünde vaatlerle dolandırıcılık yaptıkları yada yapmaya çalıştıkları yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgiler iletilmektedir.

İletilen bu bilgiler ile ilgili başlatılan bir soruşturmada ;

FETÖ tutuklusu yakınlarına Antalya Barosu avukatlarından Ç.Ç. ile birlikte hareket ettikleri R.T.'nin tutukluyu tahliye ettirebilecekleri vaadiyle ulaştıkları, R.T.'nin kendisini Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim KALIN'ın yakın akrabası ve emekli general Mehmet olarak tanıttığı, kendisini Burdur'a getirenlere Burdur Adliyesi önüne Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşmek üzere bıraktırdığı, bir süre sonra Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşmenin bittiğini söyleyerek gelip almalarını istediği, bu sayede hile ve desiselerini güçlendirdiklerini, bu sırada avukat Ç.Ç.'nin de Mehmet'in İbrahim KALIN'ın akrabası olduğunu ve Cumhuriyet Başsavcısı ile FETÖ dosyadaki delillerin karartılması hususunu görüştüklerini ifade ederek mağdurlarla görüşme yaptığı, bu usulsüzlük karşılığında yüksek miktarlarla para talebinde bulunduğu, tutuklu yakınlarının para ödemek için hazırlık yaptıkları sırada tesadüfen o gün için Cumhuriyet Başsavcısının adliyede bulunmadığını tespit etmeleri üzerine son anda ödemeden vazgeçtikleri tespit edilmiştir. Olayın şüphelileri olan avukat Ç.Ç. ve R. T. Dolandırıcılık suçundan tutuklanmışlardır.

Ayrıca;

Bir kısım kişilerin FETÖ tutuklularının yakınlarına giderek Ankara'da yüksek yargı makamlarında tanıdıkları bulunduğunu bu tanıdıkları aracılığıyla Burdur Cumhuriyet Başsavcısını aratarak FETÖ tutuklusu şahsın tahliyesini gerçekleştirdiklerini ifade ederek usulsüz menfaat temin etmeye çalıştıkları yönünde bilgiler edinilmiş olup, bu kişilerin tespiti için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Burdur'da olduğu gibi bütün ülke genelinde de benzer şekilde usulsüz işlemler vaadiyle FETÖ tutukluları yada diğer suçlardan tutuklananlar ile ilgili bir kısım kötü niyetli insanların dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları, usulsüz menfaat temin etmeye çalıştıkları bilinmektedir.

Bu nedenle vatandaşların kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmelerinin önüne geçilmesi için soruşturmaların nasıl yürütüldüğü hususunda kamuoyunun bir kez daha bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur;

Ceza yargılamaları re'sen yapılan soruşturma ve yargılama faaliyetlerindendir. Tüm masraflar devlet tarafından karşılanır. Bu nedenle adliyelerde bu yargılama faaliyetleri için Hakim/Savcı yada personel dahil hiç kimse hiçbir şekilde para yada herhangi bir menfaat talebinde bulunamaz. Hiçbir avukat kendi mesleki faaliyetleri dışında bir sebeple Hakim/Savcı yada herhangi bir kamu görevlisine yakınlığından bahisle onların ismini kullanarak ücret talebinde bulunamaz. Avukat gibi diğer kişilerin de benzeri taleplerde bulunması dolandırıcılık, rüşvet, irtikap gibi ağır nitelikteki suçları oluşturmaktadır. Aynı şekilde Hakim/Savcı yada adliyeden herhangi birisinin bu tür paraları benzer vaatlerle alması aynı ağır suçları kendileri açısından oluşturacaktır ve kim olursa olsun bu usulsüzlüğü yapanlar hakkında tereddütsüz şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yapılacaktır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan tüm soruşturmalarda yeterli delil bulunan kişiler ile ilgili tutuklama talebinde bulunulabilir, mahkemelerce tutuklama kararları verilebilir, kanunun öngördüğü şekilde delillerin şüpheliler lehine değişmesi yada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutukluların ayrıntılı ifadeler vermesi nedeniyle tutukluların tahliyesi mümkün olabilir. Tüm bunlarda yine Cumhuriyet Başsavcılığımızca ve mahkemelerce re'sen değerlendirilen kararlardır.

Yargısal faaliyetlere hiçbir kişi yada kurumun etki etmesi asla söz konusu olamaz. Dosyadaki deliller haricinde hiçbir etki kişilerin tutuklanmasına yada tahliyelerine neden olamaz.

Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın bu duyarlılık içerisinde hareket ederek dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri, benzeri şekilde usulsüz para talebinde bulunanların derhal Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletmeleri, ülkeye ihanetin soruşturulduğu bu FETÖ soruşturmalarının benzeri eylemlerle sulandırılmasına, dedikodu üretilmesine hiçbir vatandaşın müsaade etmemeleri gerekmektedir.

Tüm bu hususlar kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sadi DOĞAN

Cumhuriyet Başsavcısı

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Burdur Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Webmaster : Memduh GÜMEN (Bilgi İşlem Şefi) - Son güncelleme: 30/07/2017