Mehmet Nadir YAĞCI
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
İlan

BURDUR ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

CEZA MAHKEMELERİ     5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 64 ncü maddesi uyarınca Burdur Merkez ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıklarında ve Ceza Mahkemelerinde ihtiyaç duyulan bilirkişilerin Burdur Adli Yargı Adalet Komisyonunca belirlenecektir. ( trafik polisi, polis memuru, elektrik, inşaat, makine, ziraat,Gıda ve orman mühendisleri, kadastro fen memuru, teknik bilirkişisi, iş güvenliği bilirkişisi, kaçakçılık uzmanı bilirkişisi, müze müdürü, arkeolog, fen memuru,araba alım satımı ile uğraşan galerici, serbest muhasebeci, mali müşavir, sosyolog, tercüman, itfaiyeci, doktor, Sarraf, veteriner, cam alım satımı ile uğraşan esnaf, bankacı, ev kurcu, oto kaporta oto tamirci oto elektrik tamircisi, veteriner hekim, iletişim(telefon), otopsilere kayda almak için fotoğraf ve kamera çekimi, eczacı,avukat Sağır ve dilsizler için tercüman,bilgisayar uzmanı ), İngilizce, almanca, Fransızca, Arapça vs. mütercim, öğretmen, dil bilimci, Otopsi yardımcısı,Radyo televizyon öğretim görevlisi,Psikolog,Mimar,İtfaiye Görevlisi,Gümrük Bilirkişisi, Demir doğrama İşleri, İş Güvenliği Uzmanı,Sosyal çalışma Görevlisi, avukat, Maliye Uzmanı, vb. Diğer konularda bilirkişilik yapma şartlarını taşıyan kişiler arasından bilirkişi seçimi yapılarak listeye kayıt işlemleri yapılacağından yukarıdaki konularda ve diğer alanlarda uzman olan ve bilirkişilik yapma şartlarını taşıyan isteklilerin.

     1- LİSTEYE KAYIT OLABİLMEK İÇİN

     a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

     b) Başvuru tarihinde Yirmi beş yaşından küçük Altmış yedi yaşından büyük olmamak,

     c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

     d) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,Devlet sırlarını açığa vurma,gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma,yalan tanıklık,suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

     e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış olmak,

     f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya mesleki faaliyeti icra etmek,

     g) Başka bir komisyonunun listesinde kayıtlı olmamak,

     Tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi yada kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.

     2- Başvurular şahsen yapılabileceği gibi,kayıtlı olunan oda,çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

     3- Başvuru dilekçesinde ayrıca TC kimlik numarasının belirtilmesi.

     4- BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER

     (a) Nüfus Cüzdan örneği,

     (b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,

     (c) Adli Sicil kaydı,

     (d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma,ruhsatname,sertifika gibi belge,

     (e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

     (f) İki adet vesikalık fotoğraf,

     Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi,diğerleri için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.

     Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olanların 15/10/2015 tarihinden 31/10/2015 tarihine kadar Burdur Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına şahsen yapabileceği gibi kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabileceği,

     Komisyon tarafından başvuruların 13 Kasım 2015 tarihine kadar değerlendirileceği, talebi uygun görülenlerin adları Burdur Adliyesi İnternet Sitesinde ilan edileceği, listeyi kabul edilenlerin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 64 ncü maddesinin 5 nci fıkrası gereğince 27 Kasım 2015 tarihinde Saat 09:00 da Burdur Adliyesi Komisyon huzurunda YEMİNLERİ yaptırılacağından seçilenlerin bizzat kendilerinin takip ederek belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları İLAN OLUNUR. 13/10/2015

                                                                                                                                                             SUAT ALACA

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI

Başvuru Formu için tıklayın
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Burdur Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Webmaster : Memduh GÜMEN (Bilgi İşlem Şefi) - Son güncelleme: 30/07/2017