Sadi DOĞAN
C.Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
İLAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI

İLAN

T.C.

BURDUR

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYON BAŞKANLIĞI

İ L A N

     Komisyonumuzun 10/08/2016 tarih, 2016/279 sayılı kararına istinaden;

     4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nun 8/son maddesi gereğince aynı Kanun'un 3 ve 4. maddelerinde yazılı şartlara durumları uygun olan kişilerden Burdur Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yargı çevresi ile sınırlı olan izleme kurulunda görev yapmak üzere 1 Asıl 3 Yedek İzleme Kurulu üye seçimi yapılacaktır.

     İzleme Kurulu Üyelerinde Aranılacak Nitelikler

     İzleme Kurullarına Başkan ve üye seçilebilmek için 14.07.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır.

     1. Otuz beş yaşını doldurmuş olmak,

     2. Tıp, Eczacılık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim Bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak,

     3. Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak,

     4. Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.

     Başvuru Yeri ve Süresi

     Ceza İnfaz Kurumu İzleme Kurulu üyeliğine başvuruda bulunacakların dilekçe ile birlikte evraklarını 26/08/2016 günü saat 17:00'ye kadar Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir.

     İlan olunur.10/08/2016

            

            

                                                                                                                                      MEHMET ALİ YÜCE

                                                                                                                             ADALET KOMİSYON BAŞKANI

                                                                                                                                               104686

T.C. Adalet Bakanlığı Burdur Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Webmaster : Memduh GÜMEN (UYAP Uzmanı) - Son güncelleme: 23/02/2015