Mehmet Nadir YAĞCI
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
BURDUR ADLİYESİNDE MEDYA İLETİŞİM BÜROSU KURULMUŞTUR

     

            Bakanlığımızın Yargı Reformu Stratejisi kapsamında, Yargı-Medya ilişkilerinin, Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile basın özgürlüğü ve kamuoyuna haber alma hakkı arasındaki dengenin gözetilmesi amacıyla, basın meslek ilkelerine uygun olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yanlış, eksik ve çarpıtma haberlerinin önüne geçilmesi, medya mensuplarının yargı organlarıyla olan iletişiminin güçlendirilmesinin sağlanabilmesi için "Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerinin Güçlendirilmesi Projesi" başlatılmıştır.
            Bu proje kapsamında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı  bünyesinde oluşturulan Medya İletişim Bürosunda  başkan olarak Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş, Yazı İşleri Müdürü Semran Yeşilgöz ve Zabıt Katibi olarak Vahide Altunsoy görevlendirilmiştir. Medya İletişim Bürosunun sekreteryasını Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü Semran Yeşilgöz takip edecektir. Tüm üyelerin iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 26.02.2016

                                                                                                                                                SADİ DOĞAN

                                                                                                                                       CUMHURİYET BAŞSAVCISI

CUMHURİYET BAŞSAVCISI SADİ DOĞAN    - 0248 233 19 31 / Dahili : 1004-1005

CUMHURİYET SAVCISI GADEM TAŞ           - 0248 233 19 31 / Dahili : 1025

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ SEMRAN YEŞİLGÖZ  - 0248 233 19 31 / Dahili : 1100

ZABIT KATİBİ VAHİDE ALTUNSOY             - 0248 233 19 31 / Dahili : 1190

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Burdur Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Webmaster : Memduh GÜMEN (Bilgi İşlem Şefi) - Son güncelleme: 30/07/2017