Mehmet Nadir YAĞCI
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR

   

BURDUR ADLİYESİ BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİ

MİSYONUMUZ
            Kullanıcıların UYAP bilişim sistemini kullanabilmeleri için gerekli donanımsal alt yapıyı oluşturarak sürekli ve verimli işlerliğini sağlamak, UYAP bilişim sisteminin nihai hedefleri doğrultusunda yeterli desteği ve eğitimi vermek, avukat ve vatandaşın da katılımıyla UYAP bilişim sistemini en etkin kullanılır hale getirmektir.

VİZYONUMUZ
            Kurumsallaşmış bir bilişim yönetimiyle e-devlet ve e-adalet faaliyetlerine yön vermektir.

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
  • Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ' nin tüm birimlerde sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak,
  • Modüllerdeki ihtiyaçları tespit etmek, projelendirip Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bildirmek,
  • UYAP üzerinden personel görevlendirmelerini ve görevlendirme iptallerini zamanında yapmak,
  • E-imza uygulamalarını yaygınlaştırmak, UYAP DYS’nin kullanımını artırarak kağıtsız ofis ortamına tam olarak geçişi sağlamak,
  • Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu doğrultuda olası servislerin sağlanması, servis kullanım kurallarının belirlenmesi, bu doğrultuda kullanımın takip edilmesi ve servis devamlılığının sağlamak,
  • Kullanıcılara teknik destek hizmetlerini vermek,
  • Kullanıcı eğitim programlarını hazırlamak, eğitim vermek,
  • Bilgi işlem ekipmanlarının sağlıklı bir şekildi muhafazasını ve dağıtımını sağlamak,
  • Görev yapılan sahada bilişim teknolojileri ile ilgili ihtiyaçları tespit etmek, araştırmak ve projelendirmek,
  • 123/1 ve 125 nolu genelge hükümlerini yerine getirmek.
FİZİKSEL YAPI
           Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi İşlem Şefliği Burdur Adliyesinde hizmet vermektedir.

TEŞKİLAT YAPISI
           Burdur Bilgi İşlem Şefliği Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir YAĞCI'ya ve UYAP Birim Sorumlusu Cumhuriyet Savcısı Hasan ACAR'a idari olarak bağlıdır.

                                                                

 

Sicili Adı Soyadı Unvanı
96085 Memduh GÜMEN Bilgi İşlem Şefi
158605 Nihat ARICAN Bilgisayar Teknisyeni
187930 Tayfun ARABACI Bilgisayar Teknisyeni

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Burdur Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Webmaster : Memduh GÜMEN (Bilgi İşlem Şefi) - Son güncelleme: 30/07/2017