Dr.Özkan GÜRDOÐAN
Cumhuriyet Baþsavcýsý
RESMÝ KURUMLAR
Kadastro Mahkemesi (Burdur Merkez ve tüm ilçelere bakmakla yetkili)

 

Sicili Adı Soyadı Unvanı
219681 İpek COŞAN Hakim
69645 Nilüfer HEDEF Yazı İşleri Müdürü
239658 Aysel Beyza ÖZTÜRK Z.Katibi
55088 Ramazan KAYIM  Mübaşir

 

SÝTEMÝZÝ
 
T.C. Adalet Bakanlýðý Burdur Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Haklarý Saklýdýr. Webmaster : Memduh GÜMEN (Bilgi Ýþlem Þefi) - Son güncelleme: 30/07/2017