Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı- Sözleşmeli İcra Katibi Sınav Sonuç Bilgisi
  15.09.2022

  T.C.
  BURDUR 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  İLAN 


              Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 01.03.2022 tarihli Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereği Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Burdur Adliyesine istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli İcra Katibi unvanı için sınav izni verilmiştir.         

              ASİL olarak kazanan adayların, istenilen belgeleri 30.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgeleri il dışından gönderecek adayların, bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılıkları veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları aracılığıyla, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.)        
   
              *İstenen Belgeler: (BELGELERİN AŞAĞIDAKİ SIRAYA GÖRE TESLİM EDİLMESİ)

  1- 2020 Yılı KPSS Sonuç Belgesi.

  2- Mezuniyet belgesinin (Diploma, geçici mezuniyet belgesi) onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi,(Belgenin aslını göstermek şartıyla, Başkanlığımızca aslı gibidir yapılmaktadır.)

  3- Bilgisayar sertifika aslı veya onaylı örneği. (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet önlisans porgramı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) (Belgenin aslını göstermek şartıyla, Başkanlığımızca aslı gibidir yapılmaktadır.)

  4-Adli Sicil Kaydı. (E-devlet çıktısı kabul edilecektir. Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde)

  5- Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği. 

  6- Sağlık Beyanı (Tıklayınız).

  7- Mal bildirim Formu (Her iki sayfası da imzalanacaktır) (Tıklayınız).

  8- Eş durum beyanı (Tıklayınız).

  9- Güvenlik Soruşturması Formu (formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, adayın cep telefon bilgisinin yazılması, ilgili bölümün imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) (Tıklayınız).

  10- Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (Tıklayınız).

  11- Sözleşme Beyanı (Tıklayınız).

  12- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

  13- Biyometrik fotoğraf 2 adet. (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır) 

              ***İSTENİLEN BELGELERİN YUKARIDA BELİRTİLEN SIRALAMAYA GÖRE 30.09.2022  TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR 1 ADET MAVİ ŞEFFAF DOSYA İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

   

              Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, nihai listede asil olarak adı geçen adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilan tarihinden itibaren istenilen evrakları 15 gün içerisinde teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılan adayların istihdamları yapılmayacaktır.
             
  * İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 15/09/2022

  İSTENEN BELGELER

  Sağlık Beyanı

  Mal Beyanı Formu

  Eş Beyan Dilekçesi

  Güvenlik Soruşturması Formu

  Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi Hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan

  Sözleşme Beyanı

   

  BURDUR ADLİYESİ BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİ
  SINAV SORGU EKRANI

   

   

   

  KİMLİK NO
  DOĞUM TARİHİ
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Emek mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No:21 Merkez / Burdur

  Telefon

  0248 233 19 31 - 0248 233 19 33

  Faks : 0248 233 18 28

  E-Posta

  burdurcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu