Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Bilirkişilik Yemini
  21.09.2022

  T.C.
  BURDUR
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulunun 21/09/2022 tarih 2022/1232 sayılı yazısı ile   T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın 25/01/2022 tarihli ilanı üzerine, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca, ilk defa bilirkişilik başvurusunda bulunanlardan bilirkişilik başvuruları tamamen ret olup, yaptıkları itiraz sonucu, Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulumuz 21/09/2022 tarih ve 2022/19 sayılı toplantısı ile bilirkişilik başvurusu kabul edilenlerin,  isimlerinin bulunduğu Ek-1 listesi yazı ekinde gönderilmiş olup,


  Ekli listede isimleri bulunan kişilerin, yemini yaptırılacak olması nedeni ile adı geçenlerin 23/09/2022 tarihinde saat:11:00'da Komisyon Başkanlığımızda hazır olmaları hususu önemle duyurulur. 

                                                                                                                                                            

  EK: Bilirkişi isim listesi

        Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulunun yazısı

  Adres

  Emek mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No:21 Merkez / Burdur

  Telefon

  0248 233 19 31 - 0248 233 19 33

  Faks : 0248 233 18 28

  E-Posta

  burdurcbsisaretadalet.gov.tr