Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Burdur Ceza İnfaz Kurumunda İstihdam Edilecek (Erkek İKM) Sözleşmeli Personele İlişkin Ek Duyuru
  14.09.2022

  T.C.
  BURDUR
  ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   
  BURDUR 1 NOLU Y TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
  BURDUR 2 NOLU Y TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ve
  BURDUR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA  

  İSTİHDAM EDİLECEK ERKEK İKM SÖZLEŞMELİ PERSONELE 

   İLİŞKİN EK  DUYURU

  (14.09.2022)

    

  İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAK OLUP İLANEN DUYURULUR

   

  (İlan metninde yazılı olan hususları dikkatli bir şekilde okuyunuz!)


      Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2022 tarihli  “5.455 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım Sınav İlanı” konulu ilanı ile, Burdur 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Burdur 2 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Burdur Açık Ceza İnfaz Kurumlarında istihdam edilecek sözleşmeli personelin uygulama ve sözlü sınavlarının yapılması için Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

      Nihai sınav sonuçları 11.08.2022 tarihinde Burdur Adliye sitesinde ilan edilmiştir. 

      Nihai sınav sonucu İKM Erkek YEDEK olarak kazanan adaylardan 1.yedek adaydan 42. Yedek aday dahil olmak üzere  aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde, listedeki sıralamaya uygun olarak Adalet Komisyonu Başkanlığımıza 29.09.2022 günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya 29.09.2022  günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde başka yer Adalet Komisyonu Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı tarafınca karşılanmak üzere APS ile gönderilmesi gerekmektedir.
   
          
  YEDEK İKM (ERKEK)  ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR
   
      1) Öğrenim belgesi [Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı örneği (aslı komisyonumuza ibraz edildiğinde Komisyonumuzca da aslı gibidir yapılacaktır.)]
  (Kamu Personeli Seçme Sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.)

      2) Sağlık Kurulu Raporu (Dikkatli okuyunuz)

      a) İnfaz ve Koruma Memuru unvanında Yedek  olarak atanmaya hak kazanan adaylar için,

      - Sağlık kurulu raporu alabilmeleri için adayların başvuru esnasında bildirdikleri ikamet ettikleri il sağlık müdürlüğüne Başkanlığımızca yazı yazılacaktır.

      - Adaylar ikamet ettikleri İl Sağlık Müdürlüğüne  15.09.2022 tarihinden itibaren  29.09.2022 günü mesai bitimine kadar müracaat edeceklerdir.

      - İl Sağlık Müdürlüğünce adayın yazımız uyarınca tam teşekküllü Devlet Hastanesine sevki sağlanacaktır.

       - Sağlık Kurulu Raporunun karar kısmında  “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre İnfaz ve Koruma unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” ibaresinin yer alması gerektiği,

      - Adayın muayenesinden sonra tam teşekküllü Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu sağlık kurumunca başkanlığımıza gönderilecektir.

       - Sağlık kurulu raporu haricinde tüm evrakların eksiksiz olarak başkanlığımıza atanmaya hak kazanan adaylar tarafından belirtilen süre içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

                   
      3) Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)
   
      4) Mal Bildirimi Formu 

      5) 2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi
   
      6) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe 

      7) Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 

      Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporununda eklenmesi gerekmektedir.)

      8) Eş durumu dilekçesi (Bekar olanlar dilekçede bekar kutucuğunu işaretleyerek gönderecektir.)
   
      9) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile bireylerinin dahil olduğu)

      10) Adlî ve Arşiv Sicil Kaydı (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlilik öncesi soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

      11) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Elektronik ortamda doldurulması,  kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir (3 adet)
      

      12) Kimlik fotokopisi ( 1 Adet ) 


      13) İnfaz ve Koruma Memurları için üniforma ölçüleri için form

   

  BELGELER: 

  Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe

  Eş durumu dilekçesi

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

  İnfaz Koruma Memuru Uniforma formu

  Mal Bildirimi Formu

   

  Adres

  Emek mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No:21 Merkez / Burdur

  Telefon

  0248 233 19 31 - 0248 233 19 33

  Faks : 0248 233 18 28

  E-Posta

  burdurcbsisaretadalet.gov.tr