Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü - Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru (Kadın) Nihai Sınav Sonuç Bilgisi
  11.08.2022

  BURDUR 1 NOLU Y TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
  BURDUR 2 NOLU Y TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ve
  BURDUR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA  

  İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

  NİHAİ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

   

  İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAK OLUP İLANEN DUYURULUR

   

  (İlan metninde yazılı olan hususları dikkatli bir şekilde okuyunuz!)


      Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2022 tarihli  “5.455 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım Sınav İlanı” konulu ilanı ile, Burdur 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Burdur 2 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Burdur Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Kurumlarında istihdam edilecek sözleşmeli personelin uygulama ve sözlü sınavlarının yapılması için Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

      Nihai sınav sonucu BAŞARILI olarak belirtilen adayların aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde, listedeki sıralamaya uygun olarak Adalet Komisyonu Başkanlığımıza 26.08.2022 günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya 26.08.2022 günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde başka yer Adalet Komisyonu Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı tarafınca karşılanmak üzere APS ile gönderilmesi gerekmektedir.
   
      Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili adayla Başkanlığımızca iletişime geçilecektir.

   
      
  BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR
   
      1) Öğrenim belgesi [Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı örneği (aslı komisyonumuza ibraz edildiğinde Komisyonumuzca da aslı gibidir yapılacaktır.)]
  (Kamu Personeli Seçme Sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.)

      2) Sağlık Kurulu Raporu (Dikkatli okuyunuz)

      a) İnfaz ve Koruma Memuru unvanında Başarılı / Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar için,

      - Sağlık kurulu raporu alabilmeleri için adayların başvuru esnasında bildirdikleri ikamet ettikleri il sağlık müdürlüğüne Başkanlığımızca yazı yazılacaktır.

      - Adaylar ikamet ettikleri İl Sağlık Müdürlüğüne 15.08.2022  Pazartesi tarihinden itibaren 26.08.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat edeceklerdir.

      - İl Sağlık Müdürlüğünce adayın yazımız uyarınca tam teşekküllü Devlet Hastanesine sevki sağlanacaktır.

      - Adayın muayenesinden sonra tam teşekküllü Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu sağlık kurumunca başkanlığımıza gönderilecektir.

       - Sağlık kurulu raporu haricinde tüm evrakların eksiksiz olarak başkanlığımıza atanmaya hak kazanan adaylar tarafından belirtilen süre içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

      b) Şoför, Hemşire, Cezaevi Katibi, Aşçı, Elektrik Teknisyeni,  Bilgisayar Teknisyeni, Makine Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni unvanlarında Başarılı / Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar için, 

      - Sağlık Kurulu Raporunun Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden  alınması ve alınacak sağlık kurulu raporunda "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığının ve Şoför/Hemşire/Cezaevi Katibi/Aşçı/Elektrik Teknisyeni/Bilgisayar Teknisyeni/Makine Teknisyeni/Sıhhi Tesisat Teknisyeni olur" ibarelerinin özellikle ilgili bölümünde bulunması,

      - Sağlık Kurulu heyetinde psikiyatri uzmanının bulunmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

      3) Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)
   
      4) Mal Bildirimi Formu 

      5) 2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi
   
      6) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe 

      7) Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 

      Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporununda eklenmesi gerekmektedir.)

      8) Eş durumu dilekçesi (Bekar olanlar dilekçede bekar kutucuğunu işaretleyerek gönderecektir.)
   
      9) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile bireylerinin dahil olduğu)

      10) Adlî ve Arşiv Sicil Kaydı (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlilik öncesi soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

      11) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Elektronik ortamda doldurulması,  kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir (3 adet)

      12) Şoför adayları için onaylı sürücü belgesi örneği ile ayrıca sürücü belgesi detay bilgilerini gösterir Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünden alınacak yazı

      13) Sertifika veya kurs bitirme belgesi (Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Aşçı ve Teknisyen unvanı için)

      14) Bilgisayar sertifikası (Bilgisayar dersini görüp, başarılı olduğuna ilişkin belge)

      15) Transkript (Aşçı ve Teknisyen unvanı için)

      16) Hemşirelik unvanı için bölüm mezuniyetini gösterir diploma 

      17) Kimlik fotokopisi ( 1 Adet ) 

      18) İnfaz ve Koruma Memurları için üniforma ölçüleri için form

      Not: Sınav sonucunun Adliyemiz internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yasal bir mazereti olmaksızın ilanımızda belirtilen 26.08.2022 Cuma gününe kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen asıl adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan evrak istenilecek, evrak ibraz etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

  BELGELER: 

  Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe

  Eş durumu dilekçesi

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

  İnfaz Koruma Memuru Uniforma formu

  Mal Bildirimi Formu

   

  BURDUR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

  CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

  SÖZLEŞMELİ İNFAZ KORUMA MEMURU (KADIN)

  NİHAİ SINAV SONUCU

   

  BURDUR ADLİYESİ BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİ
  SINAV SORGU EKRANI

  T.C. Kimlik No
  Doğum Tarihi
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Emek mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No:21 Merkez / Burdur

  Telefon

  0248 233 19 31 - 0248 233 19 33

  Faks : 0248 233 18 28

  E-Posta

  burdurcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu