Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Hakimlerin İzin Durumları
  23.11.2020

      Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin 19/11/2020 tarih, E.93586998-24493/55820 sayılı yazısı uyarınca; avukat ve vatandaşların mağduriyetine sebebiyet verilmemesi amacıyla yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, idari izin vb. nedenlerle görevde bulunmayan hâkimlerin isim ve sicil bilgilerine yer verilmeden; müstemir yetkili olduğu mahkeme, hangi tarihler arasında ve hangi nedenle görevde bulunmadığına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir liste hazırlanarak adliyelerin resmi internet sitelerinde yayımlanması ve söz konusu listenin hâkimlerin izne ayrılacağı tarih belli olduğunda (yıllık izinler için Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinden yıllık izin onayı geldiğinde) sürekli olarak güncellenmesinin uygun olacağı belirtilmesi sebebiyle, 23/11/2020 günü itibarıyla aşağıda belirtilen link üzerinden söz konusu listeye ulaşılabilmektedir. 

      Ayrıca ana sayfa da yer alan Mahkemeler menüsü altında Hakimlerin İzin Durumları butonuna tıklayarak da söz konusu listeye ulaşılabilmektedir. 

      https://burdur.adalet.gov.tr/hakim-izin-durum

  Adres

  Emek mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No:21 Merkez / Burdur

  Telefon

  0248 233 19 31 - 0248 233 19 33

  Faks : 0248 233 18 28

  E-Posta

  burdurcbsisaretadalet.gov.tr