Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İSTİHDAM EDİLECEK ERKEK İKM SÖZLEŞMELİ PERSONELE İLİŞKİN EK DUYURU (3)
  19.04.2024

  BURDUR 1 NOLU Y TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
  BURDUR 2 NOLU Y TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
  BURDUR YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
  BURDUR E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ve
  BURDUR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA

  İSTİHDAM EDİLECEK ERKEK İKM SÖZLEŞMELİ PERSONELE 

   İLİŞKİN EK  DUYURU

  (19/04/2024)

    

  İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAK OLUP İLANEN DUYURULUR 

  (İlan metninde yazılı olan hususları dikkatli bir şekilde okuyunuz!)


  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 24.04.2023 tarihli  “9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım Sınav İlânı” konulu ilânı ile Burdur 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Burdur 2 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Burdur Açık Ceza İnfaz Kurumu  bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personelin uygulama ve sözlü sınavlarının yapılması için Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.  

  Nihai sınav sonuçları 16.10.2023 tarihinde Burdur Adliye sitesinde ilan edilmiştir. 

  Nihai sınav sonucu İKM Erkek YEDEK olarak kazanan adaylardan 81.yedek adaydan 89. Yedek aday dahil olmak üzere,

  Aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde listedeki sıralamaya uygun olarak 06/05/2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya bulundukları mahaldeki Adalet Komisyonu Başkanlığı, Adalet Komisyonu Başkanlığı olmayan mahallerde ise Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile (en geç 06/05/2024 Pazartesi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşacak şekilde) Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde evrak ibraz etmeyen  yedek adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

  YEDEK OLARAK BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR 

  1) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin ilgili öğretim kurumunca, Adalet Komisyonu Başkanlığınca, noterce onaylanmış örneği ya da barkodlu E-Devlet çıktısı (Kamu Personeli Seçme Sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.)

   2) Sağlık Kurulu Raporu

  a)İnfaz ve Koruma Memurluğu unvanında BAŞARILI-YEDEK olarak değerlendirilen adaylar yönünden;

  İnfaz ve Koruma Memuru unvanını BAŞARILI-YEDEK olarak kazanan adayların 16/01/2024 tarihinde yapılan MERNİS sorgulamasında kayıtlı ikamet adreslerinin bulunduğu yer İl Sağlık Müdürlüğüne nüfus cüzdanı fotokopisi, sözlü sınav sonucu,  ikametgah belgesi, var ise askerlik muafiyetlerine ilişkin sağlık kurulu raporunu ekleyerek  22/04/2024-06/05/2024 tarihleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir. Sağlık kurulu raporu alabilmeleri için adayların ikamet ettikleri il sağlık müdürlüğüne Başkanlığımızca yazı yazılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğünce adayın yazımız uyarınca tam teşekküllü Devlet Hastanesine sevki sağlanacaktır. Düzenlenen sağlık kurulu raporu, ilgili sağlık kuruluşunca Başkanlığımıza gönderilecektir.

  14.09.2021 tarihli ve 31598 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Ve Koruma memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği gereği,

              “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.”

              “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda görev yapamaz.” ibaresinin bulunması gerekmektedir.

              * İnfaz ve Koruma Memuru adayları için, Yönetmeliğin Sağlık Şartlarına İlişkin eki. (Tıklayınız)

            * Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların sağlık kurulu raporuna sevk edilirken muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla sevk edilen hastaneye muafiyet raporunun sunulması ve muafiyetine ilişkin durumun sağlık kurulunda değerlendirilerek atama yapılacak unvanda görev yapıp yapamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Sağlık Kurulu Raporu haricinde tüm evrakların Başkanlığımıza atanmaya hak kazanan adaylar tarafından belirtilen süre içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. 

  3) Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet biometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

  4) Mal Bildirimi Formu (tıklayınız)

  5) 2022 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (bilgisayar çıktısı)

  6) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (tıklayınız)

  7) Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği  (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 

  Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesine ek yapılması (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da eklenmesi) gerekmektedir.

   8) Eş durumu dilekçesi (Bekâr olanlar dilekçede bekâr kutucuğunu işaretleyerek gönderecektir.) (tıklayınız

  9) Vukuatlı Nüfus Aile kayıt örneği (Aile bireylerinin dâhil olduğu) 

  10) Adlî ve Arşiv Sicil Kaydı (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlilik öncesi soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

  11 ) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Elektronik ortamda doldurulması,  kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir (2 adet) (tıklayınız)

  İlanen Duyrulur. 19/04/2024

  Adres

  Emek mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No:21 Merkez / Burdur

  Telefon

  0248 233 19 31 - 0248 233 19 33

  Faks : 0248 233 18 28

  E-Posta

  burdurcbsisaretadalet.gov.tr