Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SÖZLEŞMELİ İNFAZ KORUMA MEMURU (ERKEK-KADIN), CEZAEVİ KATİBİ, HEMŞİRE, BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ, ELEKTRİK TEKNİSYENİ, VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ, ZİRAAT TEKNİSYENİ SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI
  16.10.2023

  T.C.
  BURDUR 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 


  BURDUR CEZA İNFAZ KURUMLARINDA
   İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
   NİHAİ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN
  DUYURU

  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 24.04.2023 tarihli  “9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım Sınav İlânı” konulu ilânı ile Burdur 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Burdur 2 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Burdur Açık Ceza İnfaz Kurumu  bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personelin uygulama ve sözlü sınavlarının yapılması için Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

  Nihai sınav sonucu BAŞARILI -ASIL olarak belirtilen adayların aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde listedeki sıralamaya uygun olarak  31/10/2023 Salı günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya bulundukları mahaldeki Adalet Komisyonu Başkanlığı, Adalet Komisyonu Başkanlığı olmayan mahallerde ise Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile (en geç 31/10/2023 Salı mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşacak şekilde) Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 

  Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı-Asıl adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde Burdur Adliyesi sitesinde ayrıca ilan yapılacaktır ve ilgili adaylarla Başkanlığımızca iletişime geçilecektir.

  BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR 

  1) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin ilgili öğretim kurumunca, Adalet Komisyonu Başkanlığınca, noterce onaylanmış örneği ya da barkodlu E-Devlet çıktısı (Kamu Personeli Seçme Sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.)

   2) Sağlık Kurulu Raporu

  a)İnfaz ve Koruma Memurluğu unvanında BAŞARILI-ASIL olarak değerlendirilen adaylar yönünden;

  İnfaz ve Koruma Memuru unvanını BAŞARILI-ASIL olarak kazanan adayların ikametgahlarının bulunduğu yer İl Sağlık Müdürlüğüne ekli resmi yazıya  (tıklayınıznüfus cüzdanı fotokopisi, sözlü sınav sonucu,  ikametgah belgesi, var ise askerlik muafiyetlerine ilişkin sağlık kurulu raporunu ekleyerek  17/10/2023-31/10/2023 tarihleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir. İl Sağlık Müdürlüğünce adayın yazımız uyarınca tam teşekküllü Devlet Hastanesine sevki sağlanacaktır. Düzenlenen sağlık kurulu raporu, ilgili sağlık kuruluşunca Başkanlığımıza gönderilecektir.

  14.09.2021 tarihli ve 31598 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Ve Koruma memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği gereği,

              “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.”

              “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda görev yapamaz.” ibaresinin bulunması gerekmektedir.

              * İnfaz ve Koruma Memuru adayları için, Yönetmeliğin Sağlık Şartlarına İlişkin eki. (Tıklayınız)

            * Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların sağlık kurulu raporuna sevk edilirken muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla sevk edilen hastaneye muafiyet raporunun sunulması ve muafiyetine ilişkin durumun sağlık kurulunda değerlendirilerek atama yapılacak unvanda görev yapıp yamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Sağlık Kurulu Raporu haricinde tüm evrakların Başkanlığımıza atanmaya hak kazanan adaylar tarafından belirtilen süre içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. 


  b)Hemşire, Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi, Bilgisayar Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni unvanlarında Başarılı / Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar için,

  - Sağlık Kurulu Raporunun Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden  alınması ve alınacak sağlık kurulu raporunda "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığının ve hemşire, ceza infaz kurumu kâtibi, elektrik teknisyeni,  bilgisayar teknisyeni, ziraat teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni olur" ibarelerinin özellikle ilgili bölümünde bulunması, ayrıca Sağlık Kurulu heyetinde psikiyatri uzmanının bulunmasına dikkat edilmesi,

  3) Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet biometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

  4) Mal Bildirimi Formu (tıklayınız)

  5) 2022 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (bilgisayar çıktısı)

  6) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (tıklayınız)

  7) Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği  (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 

  Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesine ek yapılması (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da eklenmesi) gerekmektedir.

   8) Eş durumu dilekçesi (Bekâr olanlar dilekçede bekâr kutucuğunu işaretleyerek gönderecektir.) (tıklayınız

  9) Vukuatlı Nüfus Aile kayıt örneği (Aile bireylerinin dâhil olduğu) 

  10) Adlî ve Arşiv Sicil Kaydı (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlilik öncesi soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

  11 ) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Elektronik ortamda doldurulması,  kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir (2 adet) (tıklayınız)

  12) Transkript (Teknisyen unvanı için )

  13) Sertifika, kurs bitirme belgesi veya transkript (Ceza İnfaz Kurumu Katibi için)

  Not: Sınav sonucunun Adliyemiz internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yasal bir mazereti olmaksızın ilanımızda belirtilen 31/10/2023 Salı günü mesai bitimine kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen asıl adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan evrak istenilecek, evrak ibraz etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

  Tüm adaylara ilanen duyurulur.16/10/2023
   

  SÖZLEŞMELİ İNFAZ KORUMA MEMURU (ERKEK) SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI

  SÖZLEŞMELİ İNFAZ KORUMA MEMURU (KADIN) SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI

  SÖZLEŞMELİ CEZAEVİ KATİBİ SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI

  SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI

  SÖZLEŞMELİ BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI

  SÖZLEŞMELİ ELEKTRİK TEKNİSYENİ SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI

  SÖZLEŞMELİ VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI

  SÖZLEŞMELİ ZİRAAT TEKNİSYENİ SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI 

  Adres

  Emek mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No:21 Merkez / Burdur

  Telefon

  0248 233 19 31 - 0248 233 19 33

  Faks : 0248 233 18 28

  E-Posta

  burdurcbsisaretadalet.gov.tr